loading

2019.01.13 – CHRZEST PAŃSKI

  • Do jakiego stopnia dostrzegam epifanię Boga
    w moim życiu?
  • Jakie mam słowo pociechy dla złamanych na duchu?
  • Jaką gorliwość wykazuję w spełnianiu dobrych uczynków?
  • Na ile potrafię odczytywać troskę Boga o mnie
    i dziękować za nią?
  • Jak silne jest we mnie pragnienie zbawienia?
jest