loading

2019.01.14 – poniedziałek, 14 stycznia

 • Jak szukam Boga w codziennej wędrówce wiary?
 • Na ile moja wiara opiera się na pragnieniu spektakularnego
  doświadczenia Boga?
 • Jak staram się odczytywać Boże wezwanie kierowane
  do mnie w słowie Bożym?
 • Jak wyznaję moją wiarę w Boga jako Stwórcę świata?
 • Do jakiego stopnia, w moim działaniu, kieruję się
  pragnieniem wejścia do królestwa Bożego?