loading

2019.01.15 – wtorek, 15 stycznia

 • Jak wygląda moje rozeznawanie woli Bożej w codzienności?
 • Jak często staram się dostrzegać wrodzoną godność
  każdego człowieka? Czy staję w jej obronie?
 • W jakich sytuacjach stawiam granice Bożym wymaganiom?
 • Kiedy nauczanie Jezusa jest dla mnie powodem
  do pytań?
 • Na ile przez doczesne wymagania staram się dostrzegać
  ich wieczne konsekwencje?
jest