loading

2019.01.16 – środa, 16 stycznia

 • Jak silny jest mój lęk przed śmiercią?
 • Jakie mam wątpliwości w wierze? Czym są one spowodowane?
 • Jak ważne są dla mnie zewnętrzne znaki Bożej
  obecności w moim życiu?
 • W jaki sposób staram się zaangażować w zgłębianie
  Bożego przesłania w liturgii?
 • Na ile jedność z Bogiem jest dla mnie źródłem jedności
  z bliźnimi?