loading

2019.01.17 – ŚW. ANTONIEGO

 • Jak korzystam ze środków łaski pozostawionych
  przez Chrystusa w Kościele?
 • Jak mocno angażuję się w zgłębianie katolickiej wiary?
 • Jak pomagam ludziom, którzy odwrócili się od Bożych
  Przykazań?
 • Co w moim postępowaniu można nazwać nieposłuszeństwem
  wobec Boga?
 • Jaki jest mój obraz Mesjasza i czego od Niego oczekuję?
jest