loading

2019.01.20 – 2 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, C

 • Jakie dary Boże rozpoznaję w sobie i jak nimi posługuję
  we wspólnocie?
 • W jaki sposób wyrażam Bogu wdzięczność za to,
  czym mnie ubogacił?
 • Na ile potrafię ze spokojem przejść nad faktem
  niewysłuchania moich modlitw?
 • W jakich okolicznościach proszę Maryję o pośrednictwo
  w moich prośbach kierowanych do Boga?
 • Do jakiego stopnia ufam tylko swoim siłom w wędrówce
  wiary?
jest