loading

2019.01.21 – ŚW. AGNIESZKI

  • Co rozumiem przez radykalne wypełnianie wymogów
    Ewangelii?
  • W jaki sposób wspieram współczesnych męczenników?
  • Jak staram się świadomie uczestniczyć w liturgii?
  • W jaki sposób łączę szacunek dla Tradycji z otwartością
    na nowość?