loading

2019.01.26 – ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA

 • Jak się odnajduję w mojej parafialnej wspólnocie
  wiary? W jaki sposób się w nią angażuję?
 • Co czynię, by włączyć się w apostolski trud pasterzy
  Kościoła?
 • Kiedy przeciwności w głoszeniu Ewangelii zniechęcają
  mnie do dalszego trudu?
 • Jak żarliwie modlę się o dobrych robotników na
  niwie Pańskiej?
 • Do jakiego stopnia kieruję się w swoim życiu wiarą
  w Bożą Opatrzność?