loading

2019.01.28 – ŚW. TOMASZA Z AKWINU

 • Jakie jest moje intelektualne zaangażowanie w sprawy
  wiary?
 • Jak staram się poznawać i zgłębiać nauczanie Magisterium
  Kościoła?
 • Na jaki wzór kształtuję mój obraz Boga?
 • Komu powierzam swoje wątpliwości w wierze?
 • Z pomocy których osób staram się korzystać?
 • Jaka jest moja reakcja wobec ludzi, którzy bluźnią
  przeciw Bogu?