loading

2019.01.29 – wtorek, 29 stycznia

 • Na ile moje uczynki współgrają z wyznawaną wiarą?
 • Jak praktycznie włączam się w eucharystyczną
  ofiarę Chrystusa?
 • W jaki sposób przygotowuję się do przyjęcia Komunii
  św.?
 • Jaki jest mój szacunek i wdzięczność wobec rodziny?
 • W jakich okolicznościach przedkładam najbliższych
  nad realizację woli Bożej w moim życiu?
jest