loading

2019.02.03 – 4 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, C

 • W jakich okolicznościach umiem dziękować Bogu
  za wszystko, co mam: za dar życia i wszelkie łaski,
  a kiedy to dziękczynienie staje się dla mnie trudne
  lub wręcz niemożliwe?
 • Jakie wydarzenia ostatniego czasu powodują, że
  słabnie we mnie ufność w Bożą obecność w mojej
  codzienności lub przynajmniej wystawiają ją na
  ciężką próbę?
 • Jakie doświadczenia przekonują mnie coraz bardziej
  o tym, że Pan działa tu i teraz w moim życiu
  i mi błogosławi?
jest