loading

2019.02.06 – ŚWIĘTYCH PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

 • Jak często w swoich modlitwach pamiętam o tych,
  którzy mają prawo liczyć na moją pamięć? A co
  z modlitwą za tych, którzy cierpią?
 • W jaki sposób umacniam swoją więź z Jezusem, by
  wtedy, gdy pojawią się doświadczenia czy cierpienia,
  nie upaść, nie zrobiwszy nawet jednego kroku?
 • Jak dbam o to, by mieć silną wiarę?
 • Jakich cudów dokonał Jezus w moim życiu i wokół
  mnie, jakich znaków swojej obecności i błogosławieństwa,
  za które Mu jeszcze nie podziękowałem?
 • Co mogę jeszcze zrobić, by pogłębić moją znajomość
  Jezusa?
jest