loading

2019.02.11 – poniedziałek, 11 lutego

 • Jak często zdarza mi się podziwiać i rozpoznawać
  Boga w Jego stworzeniu?
 • Jak wyglądałaby moja Pieśń Słoneczna, gdybym
  chciał wyrazić podziw dla Boga Stwórcy i piękna
  Jego dzieła?
 • W jaki sposób, przez osoby czy wydarzenia, doświadczam
  bliskości Boga w mojej codzienności?
 • Gdzie znajduję Go najczęściej, gdzie jest mi najbliższy?
jest