loading

2019.02.15 – piątek, 15 lutego

 • W jakich sytuacjach najczęściej nawiedza mnie
  wąż pokusy?
 • Jak wygląda moja duchowa walka przeciwko wszelkim
  zakusom złego?
 • Co zrobię, aby hojniej odpowiedzieć na zaproszenie
  Chrystusa: Effatha – Otwórz się?
 • Jakie widzę w sobie przeszkody, które uniemożliwiają
  mi obecnie to pełne otwarcie się na zaproszenie
  Chrystusa?