loading

2019.02.16 – sobota, 16 lutego

 • Kiedy najczęściej wchodzę w rolę oskarżyciela i kogo
  mam zwyczaj obwiniać za swoje niepowodzenia?
 • Co najczęściej staje się przyczyną mojego odchodzenia
  od Boga przez grzech?
 • W czym najbardziej niedomagam?
 • Jak wygląda moja hojność (w sensie materialnym,
  ale także duchowym i ludzkim) wobec tych, którzy
  potrzebują mojej pomocy i wsparcia?
 • Co zrobić, aby także wobec Boga moje serce było
  bardziej hojne?
jest