loading

2019.02.17 – 6 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, C

 • Jak wygląda moje życie w perspektywie „błogosławiony”
  i „przeklęty”; w kim pokładam nadzieję?
 • Co mogę powiedzieć o moim życiu człowieka
  ochrzczonego, czyli zanurzonego w Śmierci i Zmartwychwstaniu
  Pana Jezusa?
 • W jaki sposób ta prawda kształtuje konkretnie moje
  wybory w codzienności?
 • Jakie uczucia mi towarzyszą, gdy słyszę Jezusowe
  „błogosławieni jesteście” oraz „biada wam”?
 • Które z błogosławieństw najlepiej opisują mnie jako
  ucznia Chrystusa?
jest