loading

2019.02.19 – wtorek, 19 lutego

  • Jak rozumiem pojęcie Bożej sprawiedliwości?
  • Co czynię jako chrześcijanin, by nie mieć udziału
    w nieprawości świata odrzucającego Boga
    i Jego prawo?
  • W jakich sytuacjach zachowuję się jak typowy faryzeusz?
  • Ile jest we mnie „kwasu faryzeuszy i kwasu
    Heroda”?