loading

2019.02.21 – czwartek, 21 lutego

 • Jak wygląda mój żal za grzechy i mocne postanowienie
  poprawy po każdej spowiedzi?
 • Jakie jest moje uczestnictwo w Eucharystii – tajemnicy
  Nowego i wiecznego Przymierza?
 • Co powiedzieliby ci, którzy znają mnie i moje życie,
  gdyby ich zapytać: kim jest dla mnie Jezus?
 • Jak jest u mnie z dochowywaniem powierzonych
  mi tajemnic czy poufnych wiadomości?