loading

2019.02.23 – ŚW. POLIKARPA

 • Jak pogłębiam swoją wiarę świadom, że nie wystarczy
  opierać się na niezobowiązującym minimum?
 • Jakie odczucia rodzi we mnie zaproszenie Jezusa
  do wstępowania z Nim na górę mojego wewnętrznego
  przemienienia?
 • Na którą z gór – Tabor czy Golgotę – jestem gotowy
  pójść za Jezusem, a na którą lękam się wstępować?
 • Co w moim życiu chrześcijańskim wymaga jeszcze
  przemienienia?