loading

2019.02.25 – poniedziałek, 25 lutego

  • Czym jest dla mnie mądrość?
  • Ile miejsca w mojej modlitwie zajmuje prośba o dary
    Ducha Świętego, w tym o dar mądrości?
  • Jak reaguję w sytuacjach kryzysowych: więcej we
    mnie lęku czy ufności?
  • Jakie wydarzenia w moim życiu uczyły mnie zaufania?
  • Jak często dziękuję za tę łaskę Bogu?