loading

2019.04.09 – Wtorek 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak rozwijam w sobie cnotę wytrwałości do pełnienia dobrych uczynków?
  • W jaki sposób przygotowuję się do owocnego przeżycia sakramentu pokuty?
  • Jak rozumiem wywyższenie Syna Człowieczego na krzyżu?