loading

2019.04.10 – Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak rozumiem dar wolności dziecka Bożego we mnie?
  • W jaki sposób rozwijam dar wolności i staram się poświęcać moje życiu Bogu i innym?
  • Jaką siłę stanowi dla mnie modlitwa we właściwym pojmowaniu daru wolności?