loading

2019.04.13 – Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak rozumiem sens dialogu między wyznaniami i religiami?
  • Jaki wpływ ma moja religijność na życie rodzinne, społeczne i polityczne?
  • Czy uważam, że religijność jest tylko sferą osobistą i nie może w jakikolwiek sposób oddziaływać na innych i otaczający mnie świat?
  • Czy może ma w sobie „zaczyn” przemieniania nie tylko mnie, ale również rzeczywistości, w której żyję?
  • W jaki sposób zabiegam o dobrobyt ojczyzny i jedność międzyludzką?