loading

2019.04.15 – Wielki Poniedziałek

  • Jak często rozmyślam o owocach Męki Pańskiej?
  • Co rozumiem przez to, że Jezus jest cierpiącym Sługą Boga?
  • W jaki sposób staram się być wdzięczny Bogu za wielkie dzieło odkupienia człowieka w Ofierze krzyżowej?