loading

2019.04.16 – Wielki Wtorek

  • W jaki sposób staram się zwalczać w sobie wrogie nastawienie do innych, którzy wyrządzili mi krzywdę lub nadużyli zaufania?
  • Jaką mam świadomość odpowiedzialności budowania i umacniania wspólnoty Kościoła?
  • Jak reaguję na zdrady i zgorszenia we wspólnocie Kościoła?