loading

2019.04.18 – Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

  • Co rozumiem pod pojęciem tradycji Kościoła?
  • W jaki sposób pielęgnuję i wypełniam tradycję Kościoła?
  • Jak staram się realizować przesłanie Eucharystii co do naśladowania Jezusa i miłości braterskiej?