loading

2019.04.21 – Niedziela Wielkanocy – Msza w dzień

  • Co rozumiem przez pojęcie Paschy Chrystusa?
  • Jaką moc stanowi dla mnie Zmartwychwstanie Jezusa w obliczu śmierci bliskich i przyjaciół?
  • Jakim znakiem jest dla mnie pusty grób Jezusa?
jest