loading

2019.04.23 – Wtorek w Oktawie Wielkanocy

  • Czym dla mnie jest łaska Chrztu świętego?
  • W jaki sposób staram się zachęcać innych do odnawiania łaski Chrztu świętego?
  • Jakie jest moje zaangażowanie w umacnianiu innych w wierze i niesienie orędzia Zmartwychwstałego wobec świata?