loading

2019.04.27 – Sobota w Oktawie Wielkanocy

  • Jak często modlę się o dary Ducha Świętego?
  • W jaki sposób odczytuję natchnienia Ducha Świętego?
  • Co robię, aby poznawać nauczanie Kościoła i dawać wobec świata lepsze świadectwo o Jezusie?