loading

2019.04.29 – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

  • W jaki sposób rozumiem rzeczywistość Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa?
  • Co z tego wynika dla mojego powołania i życia w Kościele?
  • Czym dla mnie jest życie w cichości i pokorze serca według zasad Ewangelii? Czy nie ufam zbytnio światowej mądrości i roztropności?
  • Jak często rozważam godność dziecięctwa Bożego?
  • W jaki sposób wzmaga to we mnie poczucie obrony życia każdego człowieka?