loading

2019.05.09 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

  • Co czynię, aby właściwie rozumieć słowa Pisma
    Świętego?
  • Jak często rozmawiam z innymi o sprawach wiary?
  • Jakie podejmuję działania, aby osiągnąć życie
    wieczne?