loading

2019.05.22 – Środa 5 tygodnia Wielkanocy

  • Jakie jest moje podejście do różnych form oddawania czci Bogu?
  • W jaki sposób traktuję nauczanie Kościoła? Potrafię przyjmować je z posłuszeństwem?
  • Co czynię, aby być blisko Jezusa i trwać w Nim?