loading

2019.05.23 – Czwartek 5 tygodnia Wielkanocy

  • Jaka jest we mnie otwartość na dialog z ludźmi inaczej myślącymi?
  • W jaki sposób przyjmuję ich argumenty i racje?
  • Co czynię, aby w trudnych sytuacjach odnajdywać i spełniać wolę Bożą?
  • Jak często uświadamiam sobie, że jestem kochany?
  • W jaki sposób okazuję innym, że ich miłuję?