loading

2019.05.26 – 6 NIEDZIELA WIELKANOCY, rok C

  • Jak odnoszę się do osób głoszących twierdzenia, poglądy i nauki niezgodne z wyznawaną przeze mnie wiarą?
  • Jak często staram się wykazać ich błąd, przynajmniej rozmawiać z nimi?
  • W jaki sposób postrzegam Kościół, do którego należę?
  • Jakie podejmuję działania, by odkrywać jego piękno i istotę?
  • Co czynię, aby zachowywać naukę Jezusa w moim życiu?
  • Czy mogę powiedzieć, że naprawdę Go miłuję? Co o tym świadczy?