loading

2019.05.29 – Środa 6 tygodnia Wielkanocy

  • Jak reaguję na zachowania, czyny czy postawy przeciwne Bogu?
  • Jakie podejmuję działania, aby nieść innym światło Ewangelii?
  • Jak się zachowuję w przypadku niezrozumienia, lekceważenia czy odrzucenia przez innych?
  • Co czynię, aby otwierać się na natchnienia Ducha Parakleta?