loading

2019.06.02 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, rok C

  • Jak silne jest moje pragnienie osiągnięcia świętości?
  • Na ile swoim życiem wskazuję innym drogę do nieba?
  • Jak wygląda moja współpraca z Duchem Świętym, otrzymanym w sakramencie chrztu i bierzmowania?
  • Jak silna jest moja wiara w świętych obcowanie?