loading

2019.06.09 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, Msza wigilii

  • Jak często rozpoczynam swoje codzienne zajęcia znakiem krzyża lub choćby wzniesieniem myśli ku Bogu?
  • Jaką rolę w moim życiu odgrywa Duch Święty?
  • Kiedy ostatnio prosiłem o dary Ducha Świętego dla siebie lub kogoś z bliźnich?
  • Który z owoców Ducha Świętego chciałbym w sobie rozwijać?