loading

2019.06.17 – ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

  • Jak reaguję na widok ludzkiej niedoli?
  • Kiedy ostatnio bezinteresownie komuś pomogłem?
  • Na ile moje życie codzienne jest dla innych wyraźnym i czytelnym świadectwem mojej przynależności do grona uczniów Chrystusa?
  • Jaka jest moja zdolność przebaczania tym, którzy mnie zranili bądź skrzywdzili?
jest