loading

2019.06.21 – ŚW. ALOJZEGO GONZAGI

  • W jaki sposób wyrażam swoją dumę z tego, że jestem chrześcijaninem?
  • Co jest dla mnie powodem do chluby?
  • Na co w moim życiu poświęcam najwięcej czasu i energii?
  • Jak rozporządzam posiadanymi dobrami materialnymi?
jest