loading

2019.06.26 – Środa 12 tygodnia zwykłego

  • Czy jestem naprawdę „wierzący” – nie tylko w Boga, ale także Bogu?
  • Jaka jest moja modlitwa – ufna i wytrwała czy interesowna i niesystematyczna?
  • Na ile nauczanie Kościoła w sprawach wiary i moralności ma dla mnie charakter autorytatywny i definitywny?
  • Jak często śledzę wypowiedzi papieża oraz biskupów na temat bieżących wydarzeń?