loading

2019.06.28 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

  • W jaki sposób wynagradzam Bogu i ludziom popełnione przeze mnie grzechy?
  • Czy pamiętam o przyjmowaniu Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa?
  • Jak często w kończącym się miesiącu pamiętałem o zawierzaniu siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez modlitwę słowami Litanii?
  • Jak traktuję ludzi uwikłanych w grzech: jako potrzebujących wsparcia zagubionych braci i siostry czy raczej godnych pogardy odstępców?
jest