loading

2019.07.07 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

  • Jak silna jest moja świadomość tego, że jestem posłany przez Jezusa, aby głosić Jego Ewangelię?
  • W jaki sposób świadczę moim życiem o tym, że należę do Jezusa?
  • Jaką rolę w moim życiu i domu odgrywa krzyż?