loading

2019.07.10 – Środa 14 tygodnia zwykłego

  • Jaką rolę w moim życiu odgrywają dobra doczesne?
  • Jak często potrafię przebaczyć wyrządzoną mi krzywdę?
  • W jaki sposób wyraża się moja gotowość, by odpowiedzieć na Boże wezwanie?