loading

2019.07.20 – Sobota 15 tygodnia zwykłego

  • Kiedy ostatni raz dostrzegłem Bożą rękę czuwającą nade mną?
  • Jak często wyrażam moją wdzięczność wobec Boga za Jego nieskończone dary, jakich mi udziela?
  • W jaki sposób świadczę o Bożym dziecięctwie?
jest