loading

2019.07.29 – ŚW. MARTY

  • Jak często potrafię dostrzec bliźniego, który stoi obok mnie i potrzebuje pomocy?
  • W jaki sposób jestem gotów odpowiedzieć na głos Boga przemawiający do mnie?
  • Co częściej wybieram w mojej relacji do Boga: kontemplację, modlitwę czy działanie?