loading

2019.08.02 – Piątek 17 tygodnia zwykłego

  • Jak przeżywam dni święte, w których chrześcijanie wspominają największe wydarzenia zbawcze z życia i działalności Jezusa Chrystusa?
  • Co czynię, aby pogłębić wiarę w Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela?
  • W jaki sposób pomagam swoim bliskim przyjmować z wiarą to, co w ich życiu nie dzieje się zgodnie z ich myślą?
jest