loading

2019.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

  • Jakie znaczenie w mym życiu ma każde spotkanie z Jezusem na modlitwie?
  • W jakim stopniu Jego nauka, zawarta w Ewangelii, przemienia moje życie?
  • Jak w swym życiu przygotowuję się na spotkanie z Jezusem Chrystusem w chwili śmierci?