loading

2019.08.10 – ŚW. WAWRZYŃCA

  • Jaką postawę przyjmuję, gdy niewierzący wyśmiewają moją wiarę w Chrystusa?
  • W jaki sposób przychodzę z pomocą osobom potrzebującym wsparcia materialnego?
  • Jak obietnica życia wiecznego wpływa na moje życie codzienne?