loading

2019.08.19 – Poniedziałek 20 tygodnia zwykłego

  • Jaka jest moja postawa wobec Boga, gdy zaznaję dobrobytu i szczęścia?
  • Do czego jestem nadmiernie przywiązany w swym życiu codziennym?
  • Co przeszkadza mi w całkowitym otwarciu się na Boga i radosnym wypełnianiu Jego przykazań?
jest