loading

2019.08.25 – 21 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

  • Którą drogę częściej wybieram w swym życiu − łatwiejszą czy trudniejszą?
  • W jaki sposób troszczę się o własne zbawienie?
  • Jak staram się pomagać innym ludziom, którzy doświadczają różnych trudności?
  • Jak pomagam powrócić do Boga tym, którzy przez grzech oddalili się od Niego?
jest